Sivasi Tekkesi ve Sarnıcı (1514) (İNŞASINA BAŞLANDI)
Sivasi Tekkesi ve Sarnıcı (1514) (İNŞASINA BAŞLANDI)
Sivasi Tekkesi ve Sarnıcı (1514) (İNŞASINA BAŞLANDI)
Sivasi Tekkesi ve Sarnıcı (1514) (İNŞASINA BAŞLANDI)

Sivasi Tekkesi ve Sarnıcı (1514) (İNŞASINA BAŞLANDI)

Sivasi%20Tekkesi%2C%20%u015Eeyh%20Yavsi%20Dergah%u0131%2C%20%u015Eemsettin%20Sivasi%20Tekkesi%0A%0AFatih%2C%20%u015Eeyh%20Resmi%20Mahallesi%2C%20Ali%20Nak%u015Fi%20Soka%u011F%u0131%2C%201459%20ada%2C%2022.%20parseldeki%20tekkedir.%20Tekkeyi%20Sultan%20Beyaz%u0131t%20Han%20ilk%20%u015Feyh%20Yavsi%20Muhittin%20Mehmet%20Efendi%20%28vefat%u0131%20920-1514%29%20yapt%u0131r%u0131lm%u0131%u015Ft%u0131r.%20Tekke%20ve%20mescidin%20alt%u0131nda%20Bizans%20d%F6nemine%20ait%20bir%20su%20sarn%u0131c%u0131%20bulunmaktad%u0131r.%3Cbr%3E%3Cbr%3E2012%20y%u0131l%u0131nda%20Vak%u0131flar%20B%F6lge%20M%FCd%FCrl%FC%u011F%FCne%20tekrardan%20ihyas%u0131%20i%E7in%20%u0130STED%20ad%u0131na%20ba%u015Fvuruldu.%20Projeleri%20Derne%u011Fimizce%20haz%u0131rlat%u0131l%u0131p%20onaylat%u0131ld%u0131.%20FSM%20%u0130mam%20Hatip%20Lisesi%27nin%20tatbikat%20camisi%20olarak%20in%u015Faat%u0131na%20ba%u015Fland%u0131.