Güngörmez Mescidi/Sultanahmet (1465)
Güngörmez Mescidi/Sultanahmet (1465)
Güngörmez Mescidi/Sultanahmet (1465)
Güngörmez Mescidi/Sultanahmet (1465)

Güngörmez Mescidi/Sultanahmet (1465)

Diğer adı Kağnı Mescidi olan  Güngörmez Mescidi'nin bânîsi Fatih Sultan Mehmed'in Kağnıcıbaşı'dır.  Sultanahmet Camii'nin sağ yanında Tavukhane sokakta minaresi ve kendisi yıkık olup Restorasyon projeleri ilgili Kurul'ca onaylanmış, arsasının bir kısmının özel mülkiyet oluşu sebebiyle ihyası gecikmiştir. 

Derneğimiz (İSTED) tarafından tescil süreci takip edilmiş, 2018 yılı itibariyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ihya programına alınmıştır.