Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)
Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)

Haliç Kapı Üstü Mescidi (1730)

553 yıllık Tersanecilik geleneğini yaşatacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi buradaki tarihi yapıları, özgün taş havuzlarını, bazı düzenlemeler planlamaktadır. Taş havuzların projelendirilmesine, 2008 Yatırım Programında başlanmıştır. Tescilli eski eserler için, rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmalarına başlanmıştır. Aynı bölgede tescilli olmayan fakat önemine binaen tescili önerilerek projelendirilen "Kapı Üstü Mescidi ve Haziresi" çalışması da,2006 yılında otlar arasından mescidin kitabesi İSTED tarafından bulunup başlanmıştır. Osmanlıcadan türkçeye tercüme ettirilrilmiştir.

Cumhuriyet yıllarında Camii minaresi yıktırılıp Deniz lisesi haline getirildiğnden 2006 yılında Camii nin içinde Atatürk büstüde mevcuttu. 2007 yılı içinde projelendirilmiş ve Koruma Kurulu’na iletilmiştir.Proje 2011 yılındaKoruma kurulu tarafından tastik edilmiştir.Bu projede mühendis Nejat Selimoğlu beyin katkıları çok önemlidir.

Finansman Özel idareden sağlanmış,inşaat İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Mescidin banisi tersane emini Mehmet Emin ağa zevcesi Rabia hatundur.Rabia hatun Dolmabahçe cami yanında bulunan Mehmet Emin Ağa sebili haziresinde medfundur.