Bereketzade Ali Mescidi (1453) İbadete Açıldı..
Bereketzade Ali Mescidi (1453) İbadete Açıldı..
Bereketzade Ali Mescidi (1453) İbadete Açıldı..
Bereketzade Ali Mescidi (1453) İbadete Açıldı..
Bereketzade Ali Mescidi (1453) İbadete Açıldı..

Bereketzade Ali Mescidi (1453) İbadete Açıldı..

Galatada Bereketzade Mahallesinde, Galata Kulesinin hemen alt yanındaki sokaktır. Hadikatü'l-Cevami banisinin Hacı Ali bin Hasan adında bir zat olduğunu, mescidinin yanındaki kabir taşında ismi yazılı olmadığını, mescid civarında küçük bir vakfın vakfiyesinde isminin görüldüğünü, Galata fethedildiği zaman Galata Kulesine Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen ilk dizdarın bu zat olduğunu yazıyor.

İstanbul'un fethi sonrası Galata da yapılan ilk mescittir..Fatih Sultan Mehmed Galata'yı fethettiği zaman Galata kulesinin ilk dizdarı(kale komutanı ) ve müezzini Hacı Ali Bereketzade tarafından 1453 yılında yaptırılmıştır..1920 de ibadete kapatılan mescid ,1948 de yıktırılmıştır. 2006 yılında aynı temeller üzerine ihya edilen Mescidin yanındaki avluda bulunan Bereketzade Çeşmesi de 1948 de Galata kulesinin ön tarafındaki avluya taşınmıştır.

Galata kulesinden mescidin minaresine çıkan ve buradan da aşağıda Karaköy eski limanına inen ancak bir kişinin geçebileceği gizli bir geçit mevcuttur.

Mescidin avlusunda eskiden 12 mezar taşı mevcuttu.. Ayrıca avluda iki metre çapında alt ucu Galata - Karaköy tüneline çıkan fakat toprakla dolmuş tarihi bir kuyu bulunmaktadır. Derneğimizin ilk ilgilendiği mescid olup, 2007 yılında ibadete açılmıştır.