Şehremini - Ereğli Camii
Şehremini - Ereğli Camii
Şehremini - Ereğli Camii

Şehremini - Ereğli Camii

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed’in ilk namazını burada kıldığı rivayeti söz konusudur. Vakfiyesi vardır. Cami 1957’de Aksaray-Topkapı yolu yapılırken yolda kalmamasına rağmen ortadan kaldırılmıştır.

Derneğimiz (İSTED) tarafından tescili için ilgili Kurul’a yapılan başvurudan henüz sonuç alınamamış olup takibi yapılmaktadır. 

20 Haziran 2018’de ilgili Kurul’ca tescili yapılmıştır.