Sultanahmet Kabasakal Mescidi
Sultanahmet Kabasakal Mescidi

Sultanahmet Kabasakal Mescidi

Bânisi Müteferrikbaşı Sinan Ağa’dır. İstanbul ili, Fatih ilçesi, Sultanahmet Mimar Mehmet Ağa Caddesi ile Torun Sokağın kesiştiği noktada Arasta Çarşı Sokak, 65 ada, 2-3 parseldedir.
Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan Tarihi araştırmalar neticesinde bulunan 72 adet belge ile ilgili Kurul’a yapılan başvuru sonucu 2017 yılında tescili yapılmıştır.