Şeyh-ul İslam Camii (İBADETE AÇILDI)
Şeyh-ul İslam Camii (İBADETE AÇILDI)
Şeyh-ul İslam Camii (İBADETE AÇILDI)
Şeyh-ul İslam Camii (İBADETE AÇILDI)
Şeyh-ul İslam Camii (İBADETE AÇILDI)
Şeyh-ul İslam Camii (İBADETE AÇILDI)
Şeyh-ul İslam Camii (İBADETE AÇILDI)

Şeyh-ul İslam Camii (İBADETE AÇILDI)

Fatih, Şeyh Resmi Mahallesi, Otlukçu yokuşunda bulunuyordu. Mescid, Şeyh Resmi Mahmud tarafından yaptırılmıştır. Kendisi de müstakil türbesinde medfundur. Mescid II. Abdülhamid Devri Şeyhülislamı Cemaleddin Efendi tarafından kağir bir şekilde ihya edilmiştir. 1918 yangınında tamamen yanmıştır. Vakıf Tahrir Defteri'nde, vakfı olmadığı fakat bazı şahısların vakıflar bıraktığı zikredilmektedir. Günümüze sadece duvar kalıntıları ulaşmıştır. Derneğimizce tekrar inşaatına başlanmış olup 20 gün gibi kısa bir süre içerisinde duvarları bir insan boyunu aşmıştır.