Paşababa Tekkesi/Taksim (1806)
Paşababa Tekkesi/Taksim (1806)

Paşababa Tekkesi/Taksim (1806)

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi 462 ada 33 parsel Hocazade Mehmet Tahir Efendi Paşa Baba (Rufai) Tekkesi.Devran-ı mukabeleye açık olduğu yıllarda Paşa Baba Dergahı "semahane, iki oda, bahçesinde diğer iki oda, matbah, kiler, kuyu, hela, bahçe ve hazireden ibaret" bir irfan ocağıydı.

Taksim ilk yardım hastanesinin mülküyetinde olan mescit ve tekke 2012 yılında hayırseverlerin ve İSTED'in katkılarıyla restore edilerek ibadete açılmıştır.