Deniz Abdal Camii (1551-1956)

Deniz Abdal Camii (1551-1956) [...]

devamı [...]

Himmetzade Tekkesi Camii

Himmetzade Tekkesi Camii [...]

devamı [...]

Müneccim Sadi Mescidi

Müneccim Sadi Mescidi [...]

devamı [...]

Nazmi Tekkesi Camii - Yavaşça Mehmet Ağa Camii

Nazmi Tekkesi Camii - Yavaşça Mehmet Ağa [...]

devamı [...]

Ördek Kasap Camii

Ördek Kasap Camii [...]

devamı [...]

Alaca Tekke - Yanık Minare Mescidi

Alaca Tekke - Yanık Minare Mescidi [...]

devamı [...]