Avcı Bey Camii/Eğrikapı (1530)
Avcı Bey Camii/Eğrikapı (1530)
Avcı Bey Camii/Eğrikapı (1530)

Avcı Bey Camii/Eğrikapı (1530)

Hadika'da Eğrikapı Mescidi olarak geçen cami, Fatih'te Eğrikapı Semt'inde Şişhane Sokağındadır. Banisi Sultan Mehmed'in avcıbaşı Mehmed Bey'dir. Encümen kayıtlarında eserle ilgili olarak 1936 yılında yapılan kontrolle ilgili bilgiler mevcuttur.

Vakıf defterinde "Mahalle-i Mescid-i Çakırcı Başıüş-şehir Bi-Avcı Başı" şeklinde geçip, mescidin evkafı ve vakıfnamesi olmadığı belirtilmiştir.

Caminin yanında bulunan Sultan Şa'be Hazretlerinin mezarı Sultan 2.Mahmud devrinde bulunarak buraya sembolik bir mezar taşı dikilmiştir.

Bu sırada harap haldeki Avcı Mehmed Bey Mescidi de yeniden yaptırılmıştır.

Cami, tuğla minareli taş ve tuğladan duvar örgülü, kubbe duvarı eğri bir binadır.

Vakıflar tarafından yıkıcılara satılarak 1933 yılında ortadan kaldırılmış, 1936 yılı geldiğinde ise camiden geriye sadece kıble duvarı kalmıştır.1950 yılındada kalan camii harabeleri yıktırılmıştır.