Bostancı Cami/Aksaray (1500)
Bostancı Cami/Aksaray (1500)

Bostancı Cami/Aksaray (1500)

Mescidin banisi Bostancıbaşı Abdullah Ağa olup,2. Beyazıtt(1481/1512) devri bostancıbaşılarından olduğu söylenmektedir.Kayıtlarda Celat Aptullah Camii ismide geçmektedir.Bostan camii İstanbulun fethinden yarım yüzyıl geçtikten sonra yapılan orjinal eserlerden biriydi.Dört yüz yıla yakın bozulmadan gelen eserin çevresinde geniş bir mezarlık mevcuttu.Camii 1911 yangınından sonra hala sağlam olarak ayakta durmasından rağmen 1937 yılında yol geçireceğiz diyerek yıkılmıştır.

Mescidin yeri Aksaray Küçük langa caddesinin baş tarafındadır.Etrafında oto parçacıları mevcuttur . 2012 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesine tekrardan ihyası için İSTED olarak başvurulmuştur.