Bostancı Tabhane Mescidi
Bostancı Tabhane Mescidi
Bostancı Tabhane Mescidi

Bostancı Tabhane Mescidi

Yedekciler mescidi, topkapı sarayı'nın marmara'ya bakan tarafında surların dışında, deniz kıyısında bulunuyordu. Kanuni sultan süleyman tarafından, bostancılar hastanesinin müştemilatıolarak yapılmıştı. 19. YY. Başlarında mellıng'in yaptığı istanbul gravürlerinden birinde bu mescid görülür. H.1247 (m.1831) de burada cerrahhane-i amire kurulmuş ve mescid buna aid olduğundan bütün binalar bir avlu duvarının içinde kalmıştır.

Cerrahhane buradan taşındıktan sonra, bakımı sürdürülen mescid bir süre kayıkçı ve balıkçılar tarafından kullanılmıştır. 1930'larda kadro dışı kalmış, 1945'lerde minaresi yıktırılmış, sahil yolu yaptırılırken de binası ortadankaldırılmıştır. Yedekçiler mescidi, dikdörtgen planlı, kagir yapılı ve üstü kiremit örtülü ahşap çatılı küçük bir yapı idi.