Balaban Paşa Camii (Edirne)
Balaban Paşa Camii (Edirne)
Balaban Paşa Camii (Edirne)

Balaban Paşa Camii (Edirne)

Edirne’de ilk ihya edilen Camii’miz…

519 ada, 26 parsel Balaban Paşa Mescidi haritada kendi adıyla anılan sokağın kuzeyinde ve Tunca Köprüsü'ne giden yolun ise doğusunda yer almaktadır.

Bânisi Balaban Paşa, Sultan II. Murad’ın devlet adamlarında olup 1446’da vefat etmiş ve Camii’nin haziresine defnedilmiştir. Paşa, Saruhan’ın zaptından sonra Menteşe ve Tokat Beylerbeyi olmuş, Şam’da Mescidi, Gelibolu’da da Medresesi olduğu aktarılır. Edirne’deki bu Camii’den günümüze hiçbir şey ulaşmamıştır. Haziresindeki taşlar kaldırım inşasında kullanılmış, Camii ise enkaz olarak 31 Ağustos 1926'da ve 246 numaralı kararla 30 lira bedelle satılmıştır. Arsası ise 78 numaralı kararla 28 Eylül 1940'da satışa çıkarılarak metresi 23 kuruştan Edirne Belediyesi ambar memuru ve merkez tahsildarı Osman Türkan'a satılmıştır.

Camii’nin tescili ve planlara işlenmesi için 12/07/2019’da Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gerekli bilgi ve belge ile Derneğimizce müracaat edilmiştir. Şubat 2020’de tescil edilmiştir. Edirne’de Derneğimizin ilgilendiği ve ilk ihya edilen Balan Paşa Camii bir hayırsever tarafından ihya edilerek 2023’te ibadete açılmıştır.