Bereketzade Ali Mescidi (1453)
Bereketzade Ali Mescidi (1453)
Bereketzade Ali Mescidi (1453)
Bereketzade Ali Mescidi (1453)
Bereketzade Ali Mescidi (1453)

Bereketzade Ali Mescidi (1453)

Galata’da Bereketzâde Mahallesi, Galata Kulesi’nin hemen alt yanındaki sokakta bulunmaktadır. Hadikatü'l-Cevami adlı eserde; bânisinin Hacı Ali bin Hasan adında bir zat olduğu, Mescid’inin yanındaki kabir taşında isminin yazılı olmadığı, Mescid civarında küçük bir vakfın vakfiyesinde isminin görüldüğü, Galata fethedildiği zaman Galata Kulesi’ne Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen ilk dizdarın (kale muhafızı) bu zat olduğu yazılmıştır.

Mescid, diğer adı Hacı Ali Bereketzâde olan bu zat tarafından 1453 yılında yaptırılmıştır. 1920’ de ibadete kapatılan Mescid, 1948’de yıktırılmıştır. 2006 yılında aynı temeller üzerine ihya edilmeye başlanan Mescid’in yanındaki avluda bulunan Bereketzâde Çeşmesi de 1948’de Galata Kulesi’nin ön tarafındaki avluya taşınmıştır. 

Galata Kulesi’nden Mescid’in minaresine varan ve buradan da aşağıda Karaköy eski limanına inen ancak bir kişinin geçebileceği gizli bir geçit mevcuttur. 

Mescid’in avlusunda eskiden 12 mezar taşı bulunmaktaydı. Ayrıca avluda iki metre çapında alt ucu Galata - Karaköy Tüneli’ne çıkan fakat toprakla dolmuş tarihi bir kuyu bulunmaktadır. 

Derneğimizin (İSTED) ilk ilgilendiği bu Mescid’in; tespitinde, tescilinde ve ihyasında Necat Selimoğlu’nun büyük katkıları olmuştur. Mescid 2007 yılında ibadete açılmıştır. Cemaat yoğunluğu nedeniyle camii arsasının son cemaat yeri olarak ibadete açılması çalışmaları Derneğimiz tarafından sürdürülmektedir.