Paşababa Tekkesi (1806)
Paşababa Tekkesi (1806)

Paşababa Tekkesi (1806)

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi 462 ada 33 parsel Hocazade Mehmet Tahir Efendi Paşa Baba (Rufai) Tekkesidir.Devran-ı mukabeleye açık olduğu yıllarda Paşa Baba Dergâhı "semahane, iki oda, bahçesinde diğer iki oda, matbah, kiler, kuyu, hela, bahçe ve hazireden ibaret" bir irfan ocağıydı.

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin mülkiyetinde olan Mescid ve Tekke 2012 yılında hayırseverlerin ve derneğimizin (İSTED) katkılarıyla restore edilerek ibadete açılmıştır.