Sivâsî Tekkesi ve Mescidi
Sivâsî Tekkesi ve Mescidi
Sivâsî Tekkesi ve Mescidi
Sivâsî Tekkesi ve Mescidi
Sivâsî Tekkesi ve Mescidi
Sivâsî Tekkesi ve Mescidi

Sivâsî Tekkesi ve Mescidi

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, 1459 ada, 22 parsel üzerinde, eski Darüşşafaka Lisesi bahçesinde yer alan Sivâsî Tekke Mescid’ini (Şeyh Yavsî Tekkesi) Sultan II. Beyazıt ‘ın Hünkâr Şeyhi  ve bir Bayramî Şeyhi olan, Şeyh Muhyiddîn-i İskilibî (vefat 920/1514) adına Sultan II. Beyazid tarafından yaptırılmış ve vakfedilmiştir.  Kesin bir tarihe erişilememiş olmasına rağmen Sultan II. Beyazid’in tahta çıkış tarihi olan 1481 tarihinden sonra yapıldığını düşünürsek 15.yy sonları olarak nitelendirmemiz yerinde olacaktır. Mescid’in minberini, III. Mehmed zamanında İstanbul’a gelen Sivaslı Şeyh Abdülmecit Efendi (vefat 1049/1639) koydurmuş ve Tekke Mescidi vasfını almıştır.

Derneğimiz tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile 2012 yılında ihya süreci projelendirme çalışmaları ile başlatılmıştır.  2015 yılında ihya projeleri onay süreci tamamlanmış ve 2017 yılında ihya edilmeye başlanmıştır.