Sivâsî Tekkesi ve Mescidi
Sivâsî Tekkesi ve Mescidi
Sivâsî Tekkesi ve Mescidi
Sivâsî Tekkesi ve Mescidi
Sivâsî Tekkesi ve Mescidi
Sivâsî Tekkesi ve Mescidi
Sivâsî Tekkesi ve Mescidi

Sivâsî Tekkesi ve Mescidi

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, 1459 ada, 22 parsel üzerinde eski Darüşşafaka Lisesi bahçesinde yer alan Sivâsî Tekke ve Mescidi (Şeyh Yavsî Tekkesi) bir Bayramî Tekkesi Şeyhi olan Şeyh Muhyiddîn-i İskilibî (vefat 920/1514) adına Sultan II. Beyazid tarafından yaptırılmış ve vakfedilmiştir.  Mescid’in minberini, III. Mehmed zamanında İstanbul’a gelen Sivaslı Şeyh Abdülmecit Efendi koydurmuş ve Tekke Mescidi vasfını almıştır.
Derneğimiz tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü ile protokol yapılarak 2012 yılında ihya süreci, projelendirme çalışmaları ile başlatılmıştır.  2015 yılında ihya projelerinin onay süreci tamamlanmış ve 2017 yılında ihya edilmeye başlanmıştır. 2020 yılında bitişiğindeki Uluslararası Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin ve caddeye açılan kapısı ile de halkın ibadetine açılmıştır.