Bakkalzâde Mehmed Çelebi CamiiBakkalzâde Mehmed Çelebi Camii
Bakkalzâde Mehmed Çelebi CamiiBakkalzâde Mehmed Çelebi Camii
Bakkalzâde Mehmed Çelebi CamiiBakkalzâde Mehmed Çelebi Camii

Bakkalzâde Mehmed Çelebi CamiiBakkalzâde Mehmed Çelebi Camii

Bakkalzâde Camii Seretıbbâ-i Hassadan(Padişahın Hekimbaşısı) ve Kudemâ-yı Müderrisînden( Medrese Hocalarının önde gelenlerinden) Bakkalzâde Mehmed Çelebî tarafından yaptırılmıştır.

Mescid Fatih-Kocadede (Kovacı Dede) Mahallesi Bakkalzâde sokakta yer almakta idi. Mescid yıkılmış olup, küpüne kadar minare kalıntısı ve kabirler mevcuttur. Uzun süre yeri arsa halinde kalmış Camii’nin hayırseverler tarafından ihya çalışmaları 2023 yılı itibariyle sürmektedir.