Güngörmez Mescidi/Sultanahmet (1465)
Güngörmez Mescidi/Sultanahmet (1465)
Güngörmez Mescidi/Sultanahmet (1465)
Güngörmez Mescidi/Sultanahmet (1465)

Güngörmez Mescidi/Sultanahmet (1465)

Diğer adı Kağnı Mescidi olan Güngörmez Mescidi'nin bânîsi Fatih Sultan Mehmed'in Kağnıcıbaşısı'dır. Sultanahmet Camii'nin sağ yanında Tavukhane Sokak’ta minaresi ve kendisi yıkık olup Restorasyon projeleri ilgili Kurul'ca onaylanmış, arsasının bir kısmının özel mülkiyet oluşu sebebiyle ihyası gecikmiştir. 

Derneğimiz (İSTED) tarafından tescil süreci takip edilmiş, 2018 yılı itibariyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ihya programına alınmış, 2021 yılında ihyası durdurulmuştur.