Haraççı Muhittin Mescidi
Haraççı Muhittin Mescidi
Haraççı Muhittin Mescidi

Haraççı Muhittin Mescidi

Diğer adı Kırkkeniseoğlu Mescidi olan Haraççı Muhittin Mescidi Fatih devri devlet adamlarından Cizyedar Muhyiddin tarafından yaptırılmıştır. Minberini, bu Mescid’e bitişik ve Müfti Çivizâde’nin hanesi diye şöhret bulan evin sahibi Haremeyn Başkâtibi Kadı Hasan Efendi koydurmuştur.

Mescid, 1915’te yanmış arsası kalmıştır.

Derneğimiz tarafından tespit edilen Mescid’in tescil, planlara işlenme, projelendirme çalışmaları tamamlanmış 2023 yılı itibariyle hayırsever Ali Çetin tarafından ihyasına başlanacaktır.