Simkeş Camii
Simkeş Camii
Simkeş Camii

Simkeş Camii

Şehremini, Simkeş Camii sokağındaki Simkeş Camii, simkeş esnafı (dokumacılıkta tel çeken esnaf) kethüdâsı, kâhyası Hacı Hasan Ağa tarafından 1498 yılında yaptırılmıştır. Vakfiyesi vardır. Bu Camii’den günümüze temellerinden başka bir eser ulaşmamıştır.

2023 yılı itibariyle tescili, projelendirmesi tamamlanan Simkeş Camii’nin ihya çalışmaları sürmektedir.