Karacaahmet Miskinler Tekkesi Mescidi
Karacaahmet Miskinler Tekkesi Mescidi
Karacaahmet Miskinler Tekkesi Mescidi

Karacaahmet Miskinler Tekkesi Mescidi

ll. Bayezid zamanında 907 ( 1501) yılında hazırlandığı sanılan Kanunname-i İhtisab-ı istanbul el-Mahrüse'nin 64. maddesindeki, " ... ve cüzzamlıları şehirden süreler, şehirde komayalar" hükmünün bir sonucu olarak Yavuz Sultan Selim tarafından o yıllarda Üsküdar'ın dışında kalan Karacaahmet Mezarlığı'nın ortasında, bugün Karacaahmet Türbesi'nin önünden Haydarpaşa yönüne giden yolun soluna rastlayan yerde inşa ettirilen (920/ ı 5 14) ve Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de bahsi geçen (1, 475) Miskinler Tekkesi ve Mescidi, hem sağlıklı kişileri bu hastalıktan korumak hem de toplum içinde yaşama şansı olmayan cüzzamlıları barındırmak amacını taşıyordu.

Miskinler Tekkesinin Gelir Kaynakları

Üsküdar Miskinler Tekkesi ile ilgili yayınlarda bu kurumun giderlerini karşılayan birkaç vakıf olduğu ve Cüzamhane’ye Evkaf Nezareti’nden ve Atik Valide Sultan Vakfı'ndan tahsisat ve tayinat verildiği ileri sürülmektedir.

Miskinler Tekkesi Onarımları

Miskinler Tekkesi Sultan II. Mahmud döneminde büyük bir onarım geçirmişti. II. Mahmud'un Hazine Vekili Ali Ağa 1810'da Miskinler Tekkesi'ni tamir ettirirken, mevcut olan 9 odanın yanına11 oda daha eklenmiş ve oda sayısı 20 ye çıkarılmıştı.

1938 yılı öncesinde geçirdiği yangından sonra Cüzamhane'nin duvarları ve yıkık minaresi çökmüş, bina harap duruma gelmiştir.

1960 yılında İbrahim Ağa Yolu açılırken, harap haldeki Miskinler Tekkesi/Dedeler Mescidi'nin yıkıldığını Aydın Yüksel'den öğreniyoruz. İbrahim Hakkı Konyalı, 1970-1973 yılları arasında Boğaz Köprüsü ve çevre yolları açılırken Miskinler Tekkesi kalıntılarının da yok olduğunu söylemiştir.

Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen belgelerle ilgili Kurul’a başvurulmuş tescili sağlanmıştır.