Keçecibaşı Mescidi
Keçecibaşı Mescidi

Keçecibaşı Mescidi

İstanbul ili, Fatih ilçesi, 2282 ada, 7 parsel Mescid’dir. 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 16/09/1987 tarih, 3618 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.