Murad Molla Tekkesi Mescidi
Murad Molla Tekkesi Mescidi
Murad Molla Tekkesi Mescidi

Murad Molla Tekkesi Mescidi

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Balat Mahallesi, (eski- Tevkii Cafer Mah.) 1910 ada, 54 parselde kadimde yer alan Molla Murat Tekkesi Mescidi (Tevhidhanesi)”Molla” lakaplı Rumeli Kazaskeri Damadzâde Mehmed Murad Efendi tarafından 1769’da tekke-mescid, 1775’te kütüphane inşa edilmiştir.  20. yüzyıla kadar mevcut olup 1925 yılında Tekkelerin lağvedilmesiyle Tekke ve Mescid kapatılmıştır.

Derneğimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda eser tescil ettirilmiştir.