Samatya Etyemez Tekkesi Mescidi
Samatya Etyemez Tekkesi Mescidi
Samatya Etyemez Tekkesi Mescidi

Samatya Etyemez Tekkesi Mescidi

Samatya Devlet Hastanesi bitişiğindeki  Mescid’in bânisi İstanbul’un fethine katılan Şeyh Derviş Mirza Baba ibn-i Ömeri’l-Buhârî’dir. Kiliseden dönüştürülmüştür. II. Abdülhamit Han tarafından onarılmıştır.
Derneğimiz (İSTED) tarafından yapılan çalışmalar sonucu ilgili Kurul’ca tescili yapılmıştır.