Sultanahmet Üçler Mescidi
Sultanahmet Üçler Mescidi
Sultanahmet Üçler Mescidi
Sultanahmet Üçler Mescidi
Sultanahmet Üçler Mescidi
Sultanahmet Üçler Mescidi

Sultanahmet Üçler Mescidi

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 228 ada, 15-17 parselde 1536 yılında Irakîzade Hasan Efendi tarafından önce mihrap konulup namazgâh olarak düzenlenmiş 1551 yılında iki kardeşinin de katkılarıyla Mescid olarak inşa edilmiş ve Üçler Mescidi olarak adlandırılmıştır. 1935 yılında Vakıflar İdaresi Mescidi’in arsasını satmış ve bugün özel mülkiyet olarak kullanılmaktadır.

Derneğimizce (İSTED) 2014 yılında tesbiti yapılan Mescid’in tescili için İlgili Kurul’a yeterli Tarihsel Araştırma bilgi, belge ve fotoğrafla müracaat edilmiştir.