Muhasebeci Ahmet Efendi Mescidi
Muhasebeci Ahmet Efendi Mescidi
Muhasebeci Ahmet Efendi Mescidi

Muhasebeci Ahmet Efendi Mescidi

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kâtip Kasım Mahallesi, 789 ada, 41 parsel Muhasebeci Ahmet Efendi Mescidi’nin bânisi Sultan I. Ahmed’in muhasebecisi Ahmed Efendi’dir. Mescid’in arsası kiraya verilmiştir.

Derneğimiz (İSTED) tarafından yeterli Tarihi Araştırma Evrakı ile Mescidi’in tescili için Haziran 2018’de ilgili Kurul’a müracaatta bulunulmuştur.