Karaköy Camii
Karaköy Camii
Karaköy Camii

Karaköy Camii

Karaköy Camii olarak bilinen mescidin asıl ismi, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii dir. Önceleri bu alanda Fatih Sultan Mehmed zamanında yapılmış bir tekke yer alıyordu. Tekke zamanla harap olunca, 17 nci asırda yerine, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından bir mescit inşa edilip, altına da caminin giderlerini karşılamak üzere bir dizi dükkân ilave edildi. Zamanla bu caminin de harap olması üzerine, 1893 te İstanbul a gelen ve daha sonra saray ser-mimarı olup 1909 a kadar bu görevde kalan İtalyan Mimar Raimondo D Aranco dan aynı alana yeni bir cami inşa etmesi istendi. Mimar D Aranco 1903 te, Sultan II. Abdülhamid in emriyle, 20 nci asır başlarında moda olan ve İstanbul da pek çok örneği bulunan «Art Nouveau (Art Nuvo)» tarzında bir cami inşa etti.

Bu şiirimsi cami, kubbeli ve çokgen bir plâna sahipti. Mimarîsine uygun olarak İstanbul da benzeri olmayan bir minaresi vardı. Dışı tamamen mermer levhalarla kaplıydı, içi T biçimindeki pencerelerle aydınlanırdı. Bu yeni cami sekizgen yapısı, geniş saçakları, sempatik minaresi, çevresine uyumlu ve göz okşayan mimarîsiyle Karaköy Meydanı nın ayrılmaz bir parçası hâline gelmişti. İtalyan mimar, merdivenle üst kata çıkılacak (fevkanî) şekilde bir mimarî tarz geliştirdi. Mescidin, meydana bakan dükkânların üstünde, üçüncü katta yer alıyor olması ona farklı bir zarafet kazandırıyordu.

Osmanlı Devleti nin ahşap ilk ve tek camisi olan Karaköy mescidi, 1958 de bilinmeyen bir sebeple yıkıldıktan sonra, caminin parçaları başka bir yerde tekrar kurulmak üzere teker teker numaralandırılarak itina ile söküldü. Amaç, camiye Kınalıada da yeniden canlılık kazandırmaktı. Ne var ki, bu düşünce hiçbir zaman gerçekleşmedi. Kınalıada ya taşınacağı söylenerek parça parça sökülen camiden geride hiçbir iz kalmadı. Karaköy ü terk eden camiden bir daha haber alınamadı. Aradan geçen yarım asırlık zaman içinde caminin peşine düşen hayli insan oldu, ama bütün çabalar boşuna çıktı. Koca cami ortadan kaybolmuştu! Mimar D Aranco tarafından yapılan ünlü Karaköy Camii nin parçaları acaba nerede Kaybolmuş mudur sahiden Yoksa bazı yalı, konak veya salonların süsü hâline mi gelmiştir.