Alaca Mescidi/Azapkapı (1600)
Alaca Mescidi/Azapkapı (1600)

Alaca Mescidi/Azapkapı (1600)

Galata Tersane caddesi ile Üsküfçü sokağı'nın birleştiği köşedeydi. Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi tarafından 16,yüzyılda yaptırılmıştır.Kare planı kagir binanın üzerinde kiremit örtülü bir çatısı ile taş bir minaresi vardı..1957 yılında Azapkapı caddesi açılırken yıktırılmıştır. Arsası İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarına işlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca yapılacaktır.