Deniz Abdal Camii

Deniz Abdal Camii [...]

devamı [...]

Himmetzade Tekkesi Camii

Himmetzade Tekkesi Camii [...]

devamı [...]

Nazmi Tekkesi Camii - Yavaşça Mehmet Ağa Camii

Nazmi Tekkesi Camii - Yavaşça Mehmet Ağa [...]

devamı [...]

Ördek Kasap Camii

Ördek Kasap Camii [...]

devamı [...]

Abayi Mescidi

Abayi Mescidi [...]

devamı [...]

Hubyar Camii

Hubyar Camii [...]

devamı [...]

Şeyhu'l-Harem Camii

Şeyhu'l-Harem Camii [...]

devamı [...]

Galata Yeni Valide Camii/Perşembepazarı (1697)

Galata Yeni Valide Camii/Perşembepazarı [...]

devamı [...]

Fatma Sultan Camii/Cağaloğlu (1727)

Fatma Sultan Camii/Cağaloğlu (1727) [...]

devamı [...]

Katip Sinan Camii/Kadırga

Katip Sinan Camii/Kadırga [...]

devamı [...]

Firuz Ağa Camii/Saraçhane (1501)

Firuz Ağa Camii/Saraçhane (1501) [...]

devamı [...]

Hıfzıssıhha Revani Çelebi Mescidi

Hıfzıssıhha Revani Çelebi Mescidi [...]

devamı [...]

Eminönü Balık İskelesi Tekkesi Mescidi

Eminönü Balık İskelesi Tekkesi Mescidi [...]

devamı [...]

Heybeliada Bahriye Mektebi Camii

Heybeliada Bahriye Mektebi Camii [...]

devamı [...]

Üsküdar Salacak İskelesi Camii

Üsküdar Salacak İskelesi Camii [...]

devamı [...]