Karaköy Camii
Karaköy Camii
Karaköy Camii

Karaköy Camii

Karaköy Camii olarak bilinen mescidin asıl ismi, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'dir. Önceleri bu alanda Fatih Sultan Mehmed zamanında yapılmış bir tekke yer alıyordu. Tekke zamanla harap olunca, 17'nci asırda yerine, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından bir mescit inşa edilip, altına da Camii'nin giderlerini karşılamak üzere bir dizi dükkân ilave edildi. Zamanla bu Camii'nin de harap olması üzerine, 1893'de İstanbul'a gelen ve daha sonra saray ser-mimarı olup 1909'a kadar bu görevde kalan İtalyan Mimar Raimondo D Aranco'dan aynı alana yeni bir Camii inşa etmesi istendi. Mimar D Aranco 1903'de, Sultan II. Abdülhamid'in emriyle, 20'nci asır başlarında moda olan ve İstanbul'da pek çok örneği bulunan «Art Nouveau (Art Nuvo)» tarzında bir Camii inşa etti.

Bu şiirimsi Camii, kubbeli ve çokgen bir plâna sahipti. Mimarîsine uygun olarak İstanbul'da benzeri olmayan bir minaresi vardı. Dışı tamamen mermer levhalarla kaplıydı, içi T biçimindeki pencerelerle aydınlanırdı. Bu yeni Camii sekizgen yapısı, geniş saçakları, sempatik minaresi, çevresine uyumlu ve göz okşayan mimarîsiyle Karaköy Meydanı'nın ayrılmaz bir parçası hâline gelmişti. İtalyan Mimar, merdivenle üst kata çıkılacak (fevkânî) şekilde bir mimarî tarz geliştirdi. Camii'nin, meydana bakan dükkânlarının üstünde, üçüncü katta yer alıyor olması ona farklı bir zerafet kazandırıyordu.

Osmanlı Devleti'nin ahşap ilk ve tek Camisi olan Karaköy Camii, 19588'de bilinmeyen bir sebeple yıkıldıktan sonra, Camii'nin parçaları başka bir yerde tekrar kurulmak üzere teker teker numaralandırılarak itina ile söküldü. Amaç, Camii'ye Kınalıada'da yeniden canlılık kazandırmaktı. Ne var ki, bu düşünce hiçbir zaman gerçekleşmedi. Kınalıada'ya taşınacağı söylenerek parça parça sökülen Camii'den geride hiçbir iz kalmadı. Karaköy'ü terk eden Camii'den bir daha haber alınamadı. Aradan geçen yarım asırlık zaman içinde Camii'nin peşine düşen hayli insan oldu, ama bütün çabalar boşuna çıktı. Koca Camii ortadan kaybolmuştu! Mimar D. Aranco tarafından yapılan ünlü Karaköy Camii'nin parçaları acaba nerede? Kaybolmuş mudur sahiden? Yoksa bazı yalı, konak veya salonların süsü hâline mi gelmiştir?