Aksaray Mercimek Tekkesi Mescidi
Aksaray Mercimek Tekkesi Mescidi

Aksaray Mercimek Tekkesi Mescidi

Mercimek Mescidi II Mehmed (Fatih) döneminde (1451-1481), Beyazıt’ta, Koska’da ve Cibali'de de birer mescit inşa ettiren Çakır Ağa tarafından yaptırılmış, bütün bu hayır eserlerinin vakfiyesi 884/1479 yılının sefer ayında düzenlenmiştir.

Osmanlı kaynaklarında "Langa-i Kebir" ya da “Langa Yenikapısı” olarak anılan semtte, Kâtip Kasım Mahallesinde yer almaktaydı. 1956’da yıktırılmıştır.

1990 yılında tescil edilen eserle ilgili çalışmalar Derneğimiz (İSTED) tarafından takip edilmektedir.