Kadı Sadi Mescidi
Kadı Sadi Mescidi
Kadı Sadi Mescidi

Kadı Sadi Mescidi

Fatih, Draman, Miraç Sokak ile Karapapak Sokağının kesiştiği nokta 1971 ada, 1 parselde bulunan Mescid’in bânisi Mısır Kadılarından Hacı Sadeddin Efendi olup 16. Yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir.

Günümüze harap halde ulaşan Mescidin minare kalıntıları halen mevcuttur. 2023 yılı itibariyle Mescidin projelendirme çalışmaları Fatih Belediyesi tarafından sürdürülmektedir.