Çakırağa Camii
Çakırağa Camii
Çakırağa Camii
Çakırağa Camii

Çakırağa Camii

Camii, Fatih ilçesi, Aksaray, 865 ada, 20 parsel’de idi. Bânisi İstanbul’da ve Bursa’da birkaç Camii ve Hamamı olan Fatih Sultan Mehmed’in Çakırcıbaşısı Çakır Ağa’dır. Vakfı vardır.

Sebepsiz olarak yıktırılan Mescid’in yerinin bir kısmı özel mülkiyet olarak kullanılmıştır.

Derneğimiz (İSTED) tarafından tesbiti yapılan eserin tescili için 2017 yılında yeterli Tarihsel Araştırma bilgi, belge ve fotoğraflarla İlgili Kurul’a müracaat edilmiş, Ağustos 2018’de tescil ettirilmiştir. 2023 yılı itibariyle ihya projeleri çizilmektedir.