Tarihi Yarımada'da kaybolan 330 Cami hakkında 16 bin belge arşivimizde mevcuttur.

İsted Hakkında


 

 

İSTED HAKKINDA

Tarihi eserlerin yaşamasına ve yeni eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak; çevrenin geçmişten miras değil, geleceğe emanet olduğu şuurunun oluşmasına, doğal dengenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla ve bu tür faaliyetlerin bir dernek çatısı altında sürdürülmesini gerektirmesi sebebiyle 2007 yılında bir grup dostumuzla İstanbul Çevre, Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği’ni kurduk. 

Derneğimizin 2020 Yılı Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şöyledir:

Başkan: Dr. Erhan Sarışın, Sayman: Mustafa Nimetoğlu, Başkan Vekili: Yusuf Kaya, Sekreter: Ali Karagöz, Üye: Mustafa Talha Selimoğlu. 

Derneğimiz, Ağustos 2020’ye kadar genelde İstanbul Suriçi, Tarihî Yarımada ile Üsküdar olmak üzere yaklaşık 150’ye yakın, Edirne’de de 40 civarında Camii, Mescid, Tekke, Çeşme gibi Tarihi Eserlerin tesbiti, tescili, planlara işlenmesi, projelendirilmesi ve ihyasıyla ilgilenmiş ve ilgilenmektedir.

NOT: Altta ve Anasayfada logomuzun yanındaki İstanbul’a ait eserler ile sayfanın sağ alt sütunundaki Edirne’ye ait eserler hakkında ayrıntılı bilgiye menü çubuğundan ulaşabilirsiniz.