Tarihi Yarımada'da kaybolan 330 Cami hakkında 16 bin belge arşivimizde mevcuttur.

İsted Hakkında


 

 

İSTED HAKKINDA

Tarihi eserlerin yaşamasına, yeni eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak; çevrenin geçmişten miras değil, geleceğe emanet olduğu şuurunun oluşması ile doğal dengenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla ve bu tür faaliyetlerin bir dernek çatısı altında sürdürülmesini gerektirmesi sebebiyle 2007 yılında bir grup dostumuzla İstanbul Çevre, Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği’ni kurduk. 

Derneğin Kurucuları:  Erhan Sarışın, Dursun Topaloğlu, Mustafa Nimetoğlu, Mustafa Samastı, Harun Cansız, Ahmet Özdemir, Muhammed İhsan Karaman, Bülent Özaltay, Murat Akbıyık.

Derneğimizin 2023 Yılı Genel Kurul’unda seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu’nun görev dağılımı şöyledir:

Yönetim Kurulu; Başkan: Erhan Sarışın, Başkan Vekili: Yusuf Kaya, Sayman: Mustafa Nimetoğlu, Sekreter: Ali Karagöz, Üye: Mustafa Talha Selimoğlu. 

Denetim Kurulu; Başkan: K. Serhat Kalsın, Üyeler: Ercan Oğuz, Tuncer Tekin.

Derneğimiz bugüne kadar; genelde İstanbul Sur içi, Tarihî Yarımada ile Üsküdar’daki 330 kayıp eserden yaklaşık 150, Edirne’de 40, Manisa’da ise 10’a yakın Camii, Mescid, Tekke, Namazgâh, Medrese, Çeşme gibi Tarihi Eserlerin tespiti, tescili, planlara işlenmesi, projelendirilmesi ve ihyası için konuların ehli gönüllü şahıslarla birlikte çalışıyor ve bu alandaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Destek verdiğimiz 26 camii-mescit ibadete açıldı, 8 kayıp camiinin rekonstrüksiyon-ihya amaçlı inşası devam etmekte…

NOT: Altta ve Ana sayfada logomuzun yanındaki İstanbul’a ait eserler ile sayfanın sağ alt sütunundaki Edirne’ye ait eserler hakkında ayrıntılı bilgiye menü çubuğundan ulaşabilirsiniz.